Lisansüstü

Fizik bölümü  lisansüstü programında çalışılan konular;

Yenilenebilir enerji ve güneş enerjisi,

Katıhal optiği ve fotolüminesans

Malzemelerin elektriksel ve optiksel karakterizasyonları

Sıvı kristallerin elektro-optik özellikleri

Organik elektronik cihazların üretimi ve karakterizasyonu

Yarı iletken malzeme ve cihazların üretimi ve karakterizasyonu

Sıvı-Kristal Organik Alan Etkili Transistörler

Organik Işık Yayan Diyotlar