Bölüm Hakkında

FİZİK BÖLÜMÜ HAKKINDA

 

Fizik doğadaki maddeleri inceleyen ve bu maddelerin birbirleriyle etkileşimini mevcut yasalar yardımıyla açıklamaya çalışan veya bu etkileşimlere yönelik yeni teoriler geliştiren bir bilim dalıdır. Kimya, Biyoloji gibi temel bilimlere katkı sağlamasının yanında, fizik; tıp ve çeşitli mühendislik bilimlerine de temel oluşturmaktadır. Fizik bilim dalının önemi de bundan dolayı kaynaklanmaktadır; fizik yalnızca fizikçilerin değil, kendisini temel alan diğer bilim dallarının da sıklıkla yararlandığı bir bilim dalıdır. Ayrıca belirtmek gerekir ki; tüm bilim dallarıyla olan etkileşimi dolayısıyla, bu bilim dallarının gelişmesi ve teknolojik yeniliklerin bu alanlara kazandırılması fizik alanındaki araştırma ve gelişmelere dayanmaktadır.

 

Çağımız bilim ve teknolojisi büyük bir hızla gelişirken bilim dünyası artık maddeyi temelinden, atom ve molekül boyutundan itibaren yönlendirmeye başlamıştır.  Bu yeni nesil bilim ve teknoloji nanobilim ve nanoteknoloji olarak anılmaktadır. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız birçok teknolojik cihaz ve uygulama artık nanoteknolojinin getirdiği sonuçları aktif olarak kullanmaktadır. Tüm uygulamalı bilim dallarında kullanılan bu teknolojinin araştırılması ve geliştirilmesi Fizik bilim dalının alanına girmektedir. Günümüz ve geleceğin teknolojisi olan bu alandaki araştırma ve gelişmelerin yakından takip edilmesi ve yetenekli araştırmacıların yetiştirilmesi öncelik taşımalıdır ki; bu konuda görev ise Fizik bölümlerine düşmektedir.

 

Bu amaç doğrultusunda bölümümüz Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde ,2010-2011 eğitim-öğretim yılı güz döneminde ilk defa programa öğrenci kabul etmiştir. Buna ek olarak, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz dönemi itibariyle de Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olan Fizik Anabilim Dalı adı altında yükseklisans programına öğrenci kabulü gerçekleştirilmiştir. Bölümün akademik kadrosu; 3 doçent, 2 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi ve 1 uzman olmak üzere toplam 8 öğretim elemanından oluşmaktadır. Fizik Bölümü; Katıhal Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Nükleer Fizik ve Genel Fizik olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.

 

Bölümümüzde 2 adet araştırma laboratuarı ve 2 adet öğrenci laboratuarı mevcut olup,  laboratuar ve dersliklerin teknolojik yenilikleri yakalamasında oldukça yoğun bir çaba sarfedilmektedir. Bu nedenle öğrenciler için hem modern dersliklerimiz hem de modern laboratuarlarımız bulunmaktadır. Laboratuarlarımızda son teknoloji cihazlar tamamlanan ve halen devam etmekte olan çeşitli bilimsel projeler kapsamında temin edilmiş olup, gerek bölüm çalışanlarının gerek ise lisans ve yükseklisans öğrencilerinin kullanımına açıktır. Araştırma alanlarımız ağırlıklı olarak; Yarıiletkenler, Yarıiletken cihazlar, Organik Bazlı Optoeletronik Cihazlar ve Karakterizasyonu, Yenilenebilir ve Temiz Enerji, Sıvı Kristaller, Dielektrik Spektroskopisi, Alan Etkili Transistörler, Katıhal Optiği.

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yürütülen sınavlardan başaralı olmuş ve tercih sonrası kontenjan dahilinde sıralamaya girebilmiş olmaları gerekmektedir. Yurtiçi veya yurtdışında eşdeğer bir programda öğrenimine başlamış olan adaylar bölüm tarafından belirlenecek şartlar doğrultusunda yatay geçiş için başvuru yapabilir. Adayların kabulü ilgili şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edildikten sonra gerçekleşir. Üniversite tarafından onaylanmış öğrenci değişim programları (Erasmus, Farabi, vb.) kapsamında ilgili program koşullarını sağlayan adaylar da bölüme öğrenci olarak kabul edilebilir.

 

Bölüme kayıt yaptıran öğrencilerin mezun olabilmeleri için tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 36’sı seçmeli derslere ait olmak 153’dür, AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Fizik bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin 7. ve 8. yarıyıllarda zorunlu olan Araştırma Projesi I ve Araştırma Projesi II dersleri kapsamında bitirme tezi hazırlamaları gerekmektedir.

 

4 yıllık lisans öğretimini başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz “Fizikçi” ünvanı ile Fizik lisans programı mezunu olurlar. Fizik lisans programından mezun olan öğrencilerimizin iş olanakları aşağıdaki gibidir;

-  Yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı olmak

-  Kamu kurum ve kuruluşlarında KPSS sınavıyla fizikçi olmak

-  Orta öğretimde öğretmenlik  yapmak

-  Endüstrinin çeşitli alanlarında araştırma ve geliştirme laboratuarlarında araştırmacı olmak

-  Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nde (MTA) araştırmacı olmak

-  Makine ve Kimya Enstitüsü’nde (MKE) araştırmacı olmak

-  Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nda (TÜBİTAK) ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nda (TAEK) fizikçi, araştırmacı veya uzman olmak

-  Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nde (SAGE) araştırmacı olmak

-  Vergi Müfettişi ve Vergi Müfettiş yardımcılığı yapmak